bub
Seguiment de l’activitat solar

Aquest treball és el resultat del meu Treball de Recerca de 2n de Batxillerat i consisteix en l’estudi de l’activitat solar mitjançant l’anàlisi de les taques solars. L’objectiu inicial era un recompte de les taques solars i l’estudi de l’activitat solar que d’això se’n pot derivar, però posteriorment vaig ampliar el tema calculant diferents paràmetres d’aquestes taques.

En primer lloc, per entendre els processos que havia de seguir durant el treball he realitzat una àmplia cerca bibliogràfica mitjançant llibres, pàgines web i articles diversos, que m’ha servit per aprendre molts aspectes fonamentals del Sol i dels estels en general.

L’Associació Astronòmica de Girona m’ha proporcionat el seu telescopi per poder observar el Sol, i també els vídeos que van gravar durant l’any 2014 i part del 2015. Després he tractat aquests vídeos amb programes especialitzats per obtenir imatges d’alta qualitat.

Seguidament he calculat el nombre de Wolf en les 38 imatges obtingudes per estudiar l’evolució de l’activitat solar en aquest any i mig. Per veure l’error dels meus resultats els he comparat amb els de Space Weather, amb un resultat molt satisfactori, tenint en compte que la qualitat de les meves imatges és òbviament molt inferior.

Número de Wolf

A continuació he calculat la posició de totes les taques de les meves imatges, segons les coordenades heliogràfiques, la qual cosa m’ha permès analitzar la seva evolució i veure quines zones del Sol són les més actives. Per fer-ho he aplicat a les imatges unes plantilles per corregir la diferent inclinació amb què veiem el Sol des de la Terra, segons el dia de l’any.

Mapa de posicions heliogràfiques de les taques

Finalment, he estudiat dos paràmetres més: un és el període de rotació del Sol, a partir del desplaçament d’algunes taques i mitjançant fórmules del MCU, amb un resultat molt ajustat al real. I el segon és la mida d’aquestes taques, que tenen moltes d’elles un diàmetre superior al de la Terra, arribant algunes a ser fins a 3 o 4 vegades superior.

M’ha agradat molt fer aquest treball perquè he pogut comprovar i entendre molts dels conceptes estudiats en la part teòrica i, a més, he complert tots els objectius que m’havia proposat. En general, m’ha servit com a introducció a l’astronomia i ha ajudat a què cada vegada admiri més el món en el qual vivim, quedant particularment fascinada per aquest fenomen del què tan poc coneixem.

StarGraphs

A més, com a investigadora principal, el meu treball quedarà integrat en el projecte que Astrogirona posarà a l’abast del públic en breu, StarGraphs, que recollirà la recerca que l’Associació duu a terme en els camps de l’heliofísica, l’espectroscòpia i els exoplanetes.

•Treball complet descarregable en català i en castellà.

Arlet Pi Jaumà
IES Jaume Vicens Vives, Girona
Sòcia de l’Associació Astronòmica de Girona número 134

CATÀLEG D’IMATGES (dates en AA/MM/DD).

El Sol el 140107El Sol el 140128El Sol el 140129El Sol el 140212El Sol el 140220El Sol el 140225El Sol el 140307El Sol el 140314El Sol el 140317El Sol el 140405El Sol el 140409El Sol el 140416El Sol el 140509El Sol el 140514El Sol el 140518El Sol el 140521El Sol el 140607El Sol el 140107El Sol el 140627El Sol el 140627El Sol el 140705El Sol el 140710El Sol el 140717El Sol el 140731El Sol el 140812El Sol el 140818El Sol el 140927El Sol el 141023El Sol el 141028El Sol el 141113El Sol el 141120El Sol el 141223El Sol el 150117El Sol el 150122El Sol el 150209El Sol el 150220El Sol el 150527El Sol el 150617

FacebookTwitterGoogle+Compartir