bub
Mesures SQM de l’observatori Can Roig

Astrogirona participa en la Red española de estudios sobre la contaminación lumínica, concretament en el projecte REECL SQM network.

A continuació podeu veure les gràfiques que genera el nostre sensor SQM Unihedron instal·lat a l’Observatori Can Roig, MPC C99.

Darrer gràfic SQM Astrogirona

Registres SQM Astrogirona
Registres SQM Astrogirona

Histograma SQM Astrogirona
Histograma SQM Astrogirona

FacebookTwitterGoogle+Compartir