bub
Mapa virtual de la lluna

El següent mapa virtual de la Lluna és el resultat del Treball de Recerca de 2n de Batxillerat i representa el meu primer contacte amb el món de l’astronomia, i al mateix temps una manera d’apropar-me al cos celeste que tenim més proper a nosaltres i que il·lumina les nostres nits i inspira als nostres poetes: la Lluna.

El treball consisteix en obtenir imatges de la Lluna mitjançant un telescopi, la digitalització i tractament de les imatges, la identificació dels relleus orogràfics més significatius de la Lluna, la construcció d’una pàgina web amb tota la informació obtinguda i, finalment, la mesura de l’altura d’alguns dels cràters més importants a partir de l’ombra que projecten sobre la superfície lunar.

Per poder realitzar el treball, en primer lloc he hagut de buscar informació de diverses fonts, estudiar-la i analitzar-la per poder entendre molts fonaments teòrics d’astronomia i del funcionament dels telescopis, els quals m’han permès descobrir la immensa complexitat d’aquesta ciència, però al mateix temps m’han despertat la fascinació envers a ella.

En segon lloc, he procedit a capturar moltes imatges de la Lluna, amb els telescopis que m’han facilitat l’Agrupació Astronòmica de Girona, de diferents dies i moments de la fase lunar. Per fer aquestes captures m’he trobat amb algunes dificultats meteorològiques (pertorbacions atmosfèriques) que he hagut d’afrontar i que m’han ajudat a entendre i a valorar les situacions adverses en les que es troben sovint els astrònoms (professionals o aficionats), i com s’han d’anar buscant solucions als problemes per poder seguir endavant amb qualsevol projecte.

Una vegada obtingudes les imatges, carregades a l’ordinador i seleccionades les millors, he procedit a identificar tots els relleus més significatius i a recollir diversa informació de cada un d’ells (període geològic, mida, descripció, situació i origen del nom) amb l’ajuda del programa de distribució gratuïta Virtual Moon Atlas. Amb tota aquesta informació he construït el Mapa Virtual de la Lluna tot fent els links a cada relleu amb l’ajuda del programa Image Ready. Els textos que apareixen al Mapa Virtual estan en Castellà atès que és necessari per a la Monografia del Batxillerat Internacional, que estic cursant.

Finalment, he calculat a partir de les fotografies, l’altura d’alguns dels cràters més significatius de la superfície de la Lluna. A partir de l’ombra dels cràters que es veu a les fotografies obtingudes i utilitzant càlculs trigonomètrics basats en els triangles semblants, vaig poder determinar l’altura dels cràters amb un marge d’error molt acceptable i utilitzant dos mètodes diferents, que he pogut comparar entre ells.

Tot seguit presento els resultats, on el resultat i la incertesa de cada altura són les columnes en verd, que es poden comparar amb l’altura real del cràter (hreal) i veure’n l’error relatiu (Er).


Així doncs, com observem en els resultats, la majoria s’apropen bastant a l’altura real tot i que podem trobar-hi petites diferències o més gran en alguns casos. Això és degut a moltes causes d’error que trobem al realitzar el treball. Així, el desenvolupament d’aquestes fórmules m’ha permès entendre les limitacions que comporten i la gran quantitat de factors que poden influir en els resultats. Aquest fet m’ha portat a pensar en possibles millores que permetrien obtenir resultats més exactes, incorporant factors que no vaig tenir en compte, com podrien ser la curvatura de la Lluna o l’angle de visió Terra-Lluna-Sol, en funció del dia de la fase lunar en què està presa la foto. D’aquesta manera es demostra que amb mètodes senzills i al nostre abast podem apropar-nos a mesures força reals.

Recursos:

    • Mapa virtual:Lluna creixentLluna minvant

Irina Pi Jaumà
IES J.Vicens Vives, Girona
Sòcia de l’Associació Astronòmica de Girona número 101

FacebookTwitterGoogle+Compartir